Joukkue

Kiviniemi Antti
Kiviniemi Miko
Rautio Ville
Haukipuro Joska
Junttila Arttu
Kähkönen Jani
Taskila Pyry
11
Viittanen Lenni
17
Mattila Oliver
18
Liikanen Joona
19
Eskola Roni
23
Haapakoski Miika
35
Koponen Teemu
44
Määtänniemi Juuso
64
Törmänen Noel
90
Fisk Veeti

Toimihenkilöt

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -