Missio – Jalkapalloa jokaiselle kohti omaa huippua

Jokainen jalkapallosta kiinnostunut on tervetullut Ajaxiin! Seura pyrkii tarjoamaan jokaiselle pelaajalle toimintaa, joka on pelaajalle sopivaa niin tavoitteiden kuin sen hetkisten kykyjen mukaisesti. Seura tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen pelaamiseen ja harjoitteluun, mutta myös mahdollisuuden kaikille niille, jotka haluavat mukavan ja mielekkään harrastuksen ilman menestymisen painetta. Tarjoamme myös erinomaiset puitteet kehittyä valmentajana sekä toimia eri toimihenkilötehtävissä jäsentemme, jalkapallon ja paikallisen hyvinvoinnin hyväksi.

Seura panostaa tulevaisuudessa entisestään sekä kilpailullisen toiminnan että harrastetoiminnan kehittämiseen. Uudet olosuhderatkaisut tukevat entisestään kasvavaa toimintaa niin harraste- kuin kilpatoiminnassa.

Missiomme on mahdollistaa:

  • jalkapallotoimintaan osallistuminen pelaajana, valmentajana, seuratoimijana ja vanhempana omista lähtökohdistaan taustatekijöistä riippumatta kohti omia tavoitteittaan – aina huippu-urheiluun saakka
  • urheilun ja liikunnan jalkapallon parissa paikallisesti. Kehittyvät olosuhteemme, valmennuksemme ja seuratoimintomme antavat mahdollisuuden jokaiselle tavoitella omia unelmiaan ja tavoitteitaan jalkapallossa tai sen kautta – olivatpa ne sitten huippujalkapallossa tai terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
  • kasvattaa jäseniämme ihmisinä urheilua ja elämää varten. Seurassamme eletään ja kasvetaan yhdessä! Harjoittelemme, pelaamme ja vietämme aikaa yhdessä oppien jatkuvasti toisiltamme. Voitamme, häviämme, onnistumme ja epäonnistumme yhdessä. Näissä kaikissa tilanteissa on mahdollisuus oppia ja kasvaa urheilijana ja ihmisenä. Voitto ja onnistuminen ovat palkinto uutterasta harjoittelusta, joka kannustaa oppimaan lisää. Vastaavasti tappio ja epäonnistuminen opettavat käsittelemään pettymyksiä ja löytämään kehityskohteita - ratkaisevaa on, miten näihin suhtaudutaan ja se, että näissä tilanteissa ei kenenkään tarvitse jäädä yksin.
  • merkitykselliseen yhteisöön kuulumisen pelaajille, vanhemmille, valmentajille ja muille toimihenkilöille sekä kasvavalle kannattajakunnalle synnyttäen elinikäisiä ystävyyksiä ja Ajaxilaista ylpeyttä. Ajax-perheessä olemme kaikki yhdenvertaisia ja tuemme toisiamme myös kentän ulkopuolella. Kunnioitamme toisiamme, peliä, tuomareita, vastustajia ja kaikkia ihmisiä hyvällä käytöksellä sekä arvostamme heidän mielipiteitään. Ennen kaikkea arvostamme omaa osallisuuttamme hienoon yhteisöömme. Näin luomme turvallisen ja luotettavan yhteisön, jonka toimintaan on houkuttelevaa liittyä mukaan


Seuran arvot

HYVÄ FIILIS!

Kannustava, turvallinen ja innostava ilmapiiri mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittymisen jalkapalloilijana ja ihmisenä. Hyvän fiilikseen kuuluu myös toiminnan vaatimustason sopiva asettelu pelaajan tavoitteet huomioiden. Hyvinvoivat pelaajat ja seuratoimijat luovat hyvän fiiliksen kaikkeen toimintaan!

LUOTTAMUS

Seuran päätöksenteko on avointa, rehellistä, vastuullista ja johdonmukaista. Jäsenemme kasvattavat luottamusta kunnioittamalla peliä, seuraa, joukkuetta, muita pelaajia, tuomareita toimihenkilöitä, vanhempia sekä itseään. Kaikilla mahdollisuus osallistua toimintaan omana itsenään ja omista lähtökohdistaan.

LAATU

Seuramme vastuulla on luoda laadukas ja tavoitteellinen ympäristö pelaajien kokonaisvaltaiselle kehittymiselle jatkuvasti kehittyvillä yhteisillä ja laadukkailla toimintatavoilla. Jokaisella pelaajalla on oikeus laadukkaaseen valmennukseen sekä kilpailuun ja harrastamiseen kehittyvällä tasollaan kohti omia tavoitteitaan.

YHTEISÖLLISYYS

Kaikki jäsenemme ovat samaa upeaa yhteisöämme ja tekevät parhaansa pelaajien (=seuran) eduksi. Vuorovaikutus on avointa, rehellistä ja asiallista niin seuran sisäisesti kuin seuran ulkopuolelle. Aikuiset ja vanhemmat pelaajat ohjaavat esimerkillään seuran arvojen mukaiseen toimintaan ja terveellisiin elämäntapoihin.

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -