Vastuuvalmentaja

Joukkueen vastuuvalmentaja on joukkueen ylin toimihenkilö ja vastaa kokonaisuudessaan joukkueen toiminnasta seuran valmennuslinjan mukaisesti ikäluokan valmennuspäällikön johtamana sekä muiden toimihenkilöiden tuella. Joukkueen muut toimihenkilöt mahdollistavat vastuuvalmentajan keskittymisen pelaajakehitykseen. Vastuuvalmentaja johtaa valmennustiimiä ja sopii valmennuksen työnjaosta joukkueen muiden valmentajien ja ikäluokan valmennuspäällikön kanssa.

Valmentajan tavoitetilana on, että hän nauttii opettajan ja esimerkin roolista pelaajille. Hän kehittää pelaajia urheilijoina ja kasvattaa heitä ihmisinä – ohjaus ja opettaminen ovat keskiössä harjoituksissa ja peleissä. Pelaajien kehittymisen seuraaminen hyvässä valmennuksessa on miellyttävää ja palkitsevaa. Vastuuvalmentaja huolehtii, että jokainen pelaaja saa huomiota jokaisessa tapahtumassa keskustelun ja reippaan positiivisen ja positiivisesti ilmaistun kehittävän palautteen kautta. Osaamisen kehittäminen koulutusten kautta tekee tehtävästä myös palkitsevampaa. Vastuuvalmentajalle on erittäin tärkeää pitää viestintä avoimena niin pelaajien kuin vanhempienkin suuntaan.

Vastuuvalmentajan tavoitteet ovat:

- Pelaajien kehittäminen yksilöinä, osana joukkuetta.

- Kehittää joukkueen pelaamista ja harjoittelua seuran valmennuslinjan mukaisesti.

- Innostaa ja kannustaa pelaajia liikkumaan ja harjoittelemaan omalla ajallaan.

- Fyysisten testien ja taitokilpailujen tulosten parantaminen.

- Terveeseen ja urheilulliseen elämään kasvattaminen

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajat johtavat joukkueen sisäistä hallintoa ja taloutta mahdollistaen vastuuvalmentajan ja valmennustiimin keskittymisen pelaajien kehittämiseen seuran ohjeistusten ja yhdessä laaditun kausisuunnitelman mukaisesti. Joukkueenjohtajat tekevät sopimuksen tehtävistään toiminnanjohtajan kanssa, joka tukee joukkueenjohtajia tehtävissään. Seurassamme jokaisella joukkueella on 2 joukkueenjohtajaa jakamassa joukkueenjohtajan tehtäviä (Liite: Joukkuejohtajasopimus ja sen liitteet). Joukkueenjohtajan tavoitetila on nauttimista asioiden sujumisesta ja ihmisten kanssa toimimisesta. Joukkueenjohtaja tiedottaa asioista pelaajille ja vanhemmille vastuuvalmentajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti – hyvän viestinnän käytäntöjä noudattaen. Joukkueenjohtaja on yhteyshenkilö seuran ja joukkueen välillä ja tarvittaessa myös vastuuvalmentajan, pelaajien ja vanhempien välillä sekä tärkein yhteyshenkilö uusille pelaajille. Joukkueenjohtaja on mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa osaltaan niihin liittyviä tehtäviä, ml. ilmoittautumiset sekä vieraspelien ja reissuturnausten matka-, majoitus- ja ruokailujärjestelyt. Ja ennen kaikkea joukkueenjohtaja on mukana luomassa joukkueeseen sekä taustajoukkoihin positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä!

Valmentaja

Valmentaja toimii osana vastuuvalmentajan johtamaa valmennustiimiä. Vastuuvalmentaja sopii valmennustiimin työnjaosta ikäluokan valmennusnappulapäällikön kanssa. Yksilöityjä valmentajarooleja voi joukkueessa olla mm. maalivahti- ja fysiikkavalmennus. Valmennustiimin työnjaon mukaan myös suunnitteluvastuuta voidaan tarvittaessa jakaa vastuuvalmentajan kanssa, joka kuitenkin viime kädessä kantaa vastuun suunnittelusta.

Valmentajan tavoitteet:

- Pelaajien kehittäminen yksilöinä, osana joukkuetta.

- Kehittää joukkueen pelaamista ja harjoittelua seuran valmennuslinjan mukaisesti.

- Innostaa ja kannustaa pelaajia liikkumaan ja harjoittelemaan omalla ajallaan.

- Fyysisten testien ja taitokilpailujen tulosten parantaminen.

- Terveeseen ja urheilulliseen elämään kasvattaminen.

Huoltaja

Huoltajan tehtävänä on auttaa valmennustiimiä peli- ja mahdollisuuksien mukaan harjoitustapahtumissa, jotta valmentajat voivat keskittyä pelaajien kehittämiseen ja otteluun. Huoltaja voi olla joukkueen nimeämä henkilö tai varsinkin U12 ja nuoremmissa vanhempien keskuudesta vuoroin nimettävä henkilö, jota kuitenkin joukkueen nimetty huoltaja koordinoi. Huoltajan tehtävä on innostava ja palkitseva, kuten muiden avustaminen aina! Kysehän on 5v5 ikävaiheessa useimmiten kengännauhojen sitomista ja muuta varusteiden huolehtimista sekä pelaajien nestehuollosta ja välipaloista huolehtimista. Toisinaan syntyy pikkuhaavoja paikattavaksi – myös henkisiä haavoja, jolloin huoltaja on tärkeä lohduttaja, kuuntelija ja keskustelija. Huoltava vastaa myös ensiaputarvikkeiden saatavuudesta joukkueen tapahtumista ja EA-laukun ylläpidosta. Harjoituksissa huoltaja avustaa valmentajia harjoitusten organisoimisessa. Pelimatkoilla huoltaja auttaa muiden aikuisten kanssa käytännön toimista, kuten pelaajien toiminnan valvominen, ruokailut ja nukkumaanmenot. Huoltajien tukena seurassamme toimii toiminnanjohtaja.

Talousvastaava (rahastonhoitaja)

Joukkueen talousvastaava vastaa joukkueen maksuliikenteestä ja vastaa joukkuetilin käytöstä. Talousvastaava huolehdit kuiteista / tositteista ja tekee yhteistyötä seuran talousvastaavien kanssa (seurasihteeri, toiminnanjohtaja). Hän osallistuu myös joukkueen varainkäyttöarvion laatimiseen ja seurantaan sekä varainkäyttöraportin laatimiseen. Talousvastaava tiedottaa säännöllisesti joukkueen johtoryhmää, toiminnanjohtajaa ja seuran johtokuntaa joukkueen taloustilanteesta.

Varustevastaava

Varustevastaava toteuttaa joukkueen johtoryhmässä sovitut joukkueen varustehankinnat niin pelaajien kuin valmennustarvikkeiden osalta sekä painatusten osalta. Tähän kuuluu varusteiden tilaaminen, noutaminen ja jakaminen. Varustevastaava voi vastata yhteistyössä huoltajan kanssa myös EA-tarvikehankinnoista.

Talkoovastaava

Talkoovastaava vastaa joukkueen talkoiden järjestämisestä. Näihin kuuluvat joukkueen itse hankkimat talkoot sekä seuran kautta joukkueelle tarjottavat talkoot. Talkoovastaava sopii yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa talkoiden järjestämisestä. Talkoot ovat varainhankinnan lisäksi tärkeä joukkueen ja seuran yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä. Ensisijainen yhteyshenkilö seuran ja seuran ulkopuolisten toimijoiden tarjoamiin talkoisiin on joukkueenjohtaja, joka tekee sopimuksen talkoista. Joukkueenjohtaja antaa toimeksi talkoiden järjestämisen joukkueen talkoovastaavalle, joka vastaavasti koordinoi talkoojärjestelyjä vanhempien ja pelaajien suuntaan. Mikäli kyse on kioskimyynnistä, talkoovastaava toimii yhdessä kioskivastaavan kanssa.

Kioskivastaava

Kioskivastaava vastaa kioskimyynnin organisoimisesta joukkueen ja seuran järjestämissä tapahtumissa. Kioskivastaava perehtyy seuran kioskivastaavan (seurasihteeri) opastuksella kioskitarvikkeiden, - välineiden ja maksupäätteiden hankintaan ja käyttöön. Joukkueen kioskivastaava siten johtaa tuotteiden hankintaa joukkueessaan, jonka vastuulla tuotteiden hankinta on.

Vanhemmat

Vanhemmat ovat elinvoimaisen seuran tärkeä voimavara. Vanhemmat mahdollistavat lapsensa osallistumisen joukkueen toimintaa kohti pelaajan tavoitteita – oli kyseessä sitten huippujalkapalloilijaksi pyrkiminen tai elinikäisen liikunnan ilon saavuttaminen. Vanhemmat ovat lasten tärkeimpiä kasvattajia ja tukevat valmentajien tekemää kasvatus- ja valmennustyötä. Jalkapallon kannalta tärkeimpiä asioita ovat terveellisistä elintavoista sekä omaehtoisesta ja monipuolisesta liikunnasta ja harjoittelusta huolehtiminen kuljettamisen, kustantamisen ja kannustamisen lisäksi. Vanhemmat vastaavat myös siitä, valmentajilla on riittävä tieto pelaajan taustoista, terveydellinen, sosiaalinen tilanne ja koulunkäynti mukaan lukien. Vanhempien on tärkeää kertoa valmentajalle, tarvittaessa joukkueenjohtajan välityksellä, pelaajansa tilanteesta, jolloin valmentajat voivat toiminnassa huomioida nämä tekijät. Vanhemmat osallistuvat myös seuratoimintaan eri rooleissa ja heidän, seuramme yhteisen edun nimissä, tekemä työ on kunnioitettavaa seurassamme. Enimmäkseen seuran tilanne on se, että palkattu henkilökunta pystyy tukemaan joukkueiden toimintaa rajallisesti. Tällöin vanhempien on sisäistettävä, että tiettyjen asioiden hoitamiseen ei ole tulossa ulkopuolista apua tai se maksaa, jolloin asioiden sujuminen varmistetaan yhdessä!

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -